Bij Kinezy staat een persoonlijke en manuele aanpak centraal, waarbij eveneens veel belang wordt gehecht aan de nauwe samenwerking tussen kinesitherapeut en patiënt. In samenspraak met de patiënt wordt de therapie opgesteld in functie van de hulpvraag en doelen van de patiënt. 

Met behulp van het ICF (= International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt het menselijk functioneren in kaart gebracht. Dit wil zeggen dat er de nodige aandacht wordt besteed aan functiestoornissen, anatomische stoornissen, eventuele participatieproblemen, intrinsieke- en extrinsieke factoren. Op die manier wordt er een totaalaanpak gecreëerd waarbij de wisselwerking tussen een gezonde geest en een gezond lichaam in balans wordt gebracht. 

Een tweede belangrijk aspect binnen de behandeling is de actieve revalidatie. Met behulp van oefentherapie wordt er gestreefd naar het herstel van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van de aangedane structuren. De functionele training wordt individueel opgesteld zodat er doelgericht geoefend kan worden. Op die manier wordt er getracht de patiënt terug te brengen naar het gewenste functieniveau.

KINEZY is een naam met een dubbele betekenis. Zo is de naam afkomstig van het Griekse ‘Kinesitherapie’ en is er ook een persoonlijke touch aan verbonden. Als klein meisje was mijn koosnaam ‘EZY’, vandaar het ontstaan van de naam KINEZY.

Belangrijke uitgangspunten van KINEZY:

Persoonlijke aanpak

Interactie tussen lichamelijke, mentale en sociale processen

Wetenschappelijk onderbouwde therapie

One-o-one behandeling

Nauwe samenwerking met de patiënt

Multidisciplinaire omkadering

filosofie Kinezy
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search