GESPECIALISEERD KAAKTHERAPEUT

Interdisciplinair

Er is een nauwe band tussen de verschillende disciplines (artsen, tandartsen, specialisten,…). Op die manier creëert men een sterke en nauwe samenwerking binnen de verscheidene beroepsgroepen waardoor de patiënt de optimale begeleiding krijgt.

Persoonlijke aanpak

Een persoonlijke aanpak voor iedere patiënt is één van de belangrijkste peilers van Kinezy. Zo wordt er een individuele behandeling opgesteld in functie van de hulpvraag en doelen van de patiënt. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt naar het gewenste functieniveau en een zo goed mogelijk herstel.

Wetenschappelijk

De therapie wordt gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk onderbouwde bevindingen, aangezien er constant wordt bijgeschoold. Hierdoor werkt Lesley als geaccrediteerd therapeut en voldoet ze aan het Pro-Q-Kine kwaliteitslabel.

Aanbod

Temporomandibulaire dysfuncties (kaakklachten)

klachten als nekpijn, hoofdpijn, tandpijn en aangezichtsklachten vinden hun oorzaak in de bredere kaakregio met kaakpijn, een beperkte of afwijkende mondopening of krakende geluiden als gevolg.

Manuele therapie

is een specifieke behandelmethode die zich richt op het herstellen en verbeteren van dysfuncties van het bewegingsapparaat.

Algemene kinesitherapie

heeft als doel om de verschillende delen van het lichaam beter te laten functioneren. Hierbij worden zowel acute als chronische aandoeningen aangepakt.

Revalidatie

na een trauma, operatie of bij chronische pijn. Er wordt getracht de patiënt terug te brengen naar het initieel functieniveau. Met behulp van oefentherapie wordt er gestreefd naar het herstel en het optimaliseren van de belasting-belastbaarheid van de aangedane structuren.

jesper-aggergaard-495757-unsplash
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search